Σάββατο, 9 Απριλίου 2016

Τ.Ο. ΠΑΤΡΑΣ: Ομιλία για την σφαγή της Χίου


Στα γραφεία της 
Τ.Ο. Πατρών πραγματοποιήθηκε ομιλία ιστορικού περιεχομένου με θέμα την σφαγή της Χίου από τους τούρκους και στην συνέχεια αναλύθηκαν οι τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις στην πατρίδα μας.