Σάββατο, 9 Απριλίου 2016

Αλλαγή ημέρα λειτουργίας της Τ.Ο. Πάτρας

Η ημέρα λειτουργίας της Τ.Ο. Πάτρας αλλάζει από αυτή την εβδομάδα και από τούδε και στο εξής καθιερωμένη ημέρα θα είναι η Τετάρτη με ώρα έναρξης 19.30μμ και ώρα λήξης 21.00μμ.