Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2012

Η απάντηση της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ στο Δήμαρχο Δυτ. Αχαϊας κ. Ανδρέα ΠαναγιωτόπουλοΟ Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας κ.Ανδρέας Παναγιωτόπουλος σε συνέντευξή του, που έδωσε στη μηνιαία, τοπική εφημερίδα «TOP» (αρ.φυλ.22 Σεπτέμβριος 2012) αναφέρει επί λέξη: «Η κοινωνία μας περνάει βαθιά κρίση, η κοινωνία βράζει και βγάζει στην επιφάνεια ΑΠΟΒΡΑΣΜΑΤΑ που νομίζουν ότι θα πάρουν το νόμο στα χέρια τους…. και θα είναι φρουροί του κράτους, αυτό το ΠΑΡΑΚΡΆΤΟΣ  το έχουμε πληρώσει ακριβά με ΑΊΜΑ, με θύματα, με καταπάτηση των ιδεωδών και των δημοκρατικών αρχών …» Και σε ερώτηση του δημοσιογράφου αν αναφερόταν στη ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ απαντά: «ΒΕΒΑΊΩΣ  γιατί θέλουν να κάνουν επεισόδια, αλλά κανείς δε δικαιούται να πάρει το νόμο στα χέρια του».
Ώστε έτσι ΔΉΜΑΡΧΕ – ΆΡΧΟΝΤΑ – ΓΊΓΑΝΤΑ ΔΙΑΦΆΝΕΙΑΣ, ΘΕΜΑΤΟΦΎΛΑΚΑ ΘΕΣΜΏΝ, ΑΞΙΏΝ, ΙΔΕΏΝ … «ΑΠΟΒΡΑΣΜΑΤΑ» οι Βουλευτές, τα μέλη και οι χιλιάδες Ελλήνων που εμπιστεύθηκαν τη ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ σε δύο πρόσφατες εκλογικές αναμετρήσεις! Αποβράσματα αυτοί που μπαίνουν εμπόδιο στον κατήφορό σου!!! 
Λοιπόν, δε θα σε ακολουθήσουμε σε αυτόν. Αντί αυτού, απάντησε μας  στα εξής ολίγα, όχι σε εμάς, αλλά στους δημότες ως έχεις υποχρέωση.
Απάντησε μας για  τον Συμπαραστάτη του Δημότη που δύο χρόνια τώρα μας «επεξεργάζεσαι» κανονικότατα;

1.Τον Νόμο 3852/2010 αρθ.77 παρ.5 τον ξέρεις;; Να σου πούμε, λοιπόν, εμείς τι αναφέρει  Δήμαρχε, θεματοφύλακα αξιών. Αναφέρει επί λέξη:
«Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης συντάσσει ετήσια έκθεση. Η ετήσια έκθεση παρουσιάζεται από τον ίδιο και συζητείται στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για τον απολογισμό της δημοτικής αρχής κατά τις διατάξεις του άρθρου 217 του Κ.Δ.Κ., εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της. Ο συμπαραστάτης μπορεί επίσης να προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής του, όσο και επ’ ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει. Στη τελευταία αυτή περίπτωση, οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη υποβάλλονται στον δήμαρχο και κοινοποιούνται στο δημοτικό συμβούλιο και στον γενικό γραμματέα του δήμου. Τόσο η ετήσια έκθεση όσο και οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου με φροντίδα των δημοτικών υπηρεσιών.» ….Το έκανες εσύ και ο Συμπαραστάτης σου ή όχι και αν όχι ΓΙΑΤΙ;

2.Τον Νόμο 3463/2006 αρθ.217 τον γνωρίζεις Δήμαρχε, Άρχοντα, Φύλακα των ιδεωδών και των Δημοκρατικών Αρχών; Αναφέρει επί λέξη:
                                                              Άρθρο 217 
                                 Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής
1.Κάθε χρόνο γίνεται ο απολογισμός πεπραγμένων της δημοτικής αρχής, σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σε ότι αφορά την οικονομική κα τάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης.

2.Η ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμ βουλίου γίνεται μέχρι τέλος Ιουνίου και ανακοινώνεται πριν από δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες με κάθε πρόσφορο τρόπο. Σε αυτήν καλούνται οι κάτοικοι και όλοι οι φορείς της πόλης.

3.Το δημοτικό συμβούλιο επιλέγει τον προσφορότερο χώρο για τη διεξαγωγή της ανωτέρω συνεδρίασης.

4.Κατά την ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου τοποθετούνται όλες οι δημοτικές παρατά ξεις και μπορούν να πάρουν το λόγο τα μέλη του δημοτι κού συμβουλίου και τα μέλη των συμβουλίων των δημο τικών και τοπικών διαμερισμάτων.

5.Κάθε φορέας, δημότης, κάτοικος ή φορολογούμε νος από το Δήμο έχει δικαίωμα να διατυπώσει παρατη ρήσεις σχετικές με τον απολογισμό στη συνεδρίαση αυτή.

6.Σε περίπτωση που το χρονικό διάστημα που προβλέ πει το παρόν άρθρο παρέλθει χωρίς να κινηθούν οι διαδι κασίες για την πραγματοποίηση της ειδικής δημόσιας συνεδρίασης απολογισμού, μπορούν οι δημοτικές παρα τάξεις προκαλέσουν τη συνε δρίαση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 94.
 Το έκανες ως είχες υποχρέωση ή όχι ; Και αν όχι ΓΙΑΤΙ;

3.Τον Νόμο 3852/2010 αρθ.61 παρ.4 τον γνωρίζεις Δήμαρχε, Γίγαντα διαφάνειας; Μάλλον ναι. Αναφέρει επί λέξη: «Ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος και τα μέλη της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή τους κατάσταση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να τη δημοσιοποιούν με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου
Το έκανες ως είχες υποχρέωση ή όχι και αν όχι ΓΙΑΤΙ; 

Ενημέρωσε μας επίσης, αν έχεις τη καλοσύνη, πώς κατάφερες στον πρώην Καποδιστριακό Δήμο Μόβρης που τόσα χρόνια ήσουν δήμαρχος να τον βουλιάξεις οικονομικά αφήνοντας χρέος που σε αναλογία με τον πληθυσμό του Δήμου αποτελεί ζηλευτό ρεκόρ για το βιβλίο ΓΚΊΝΕΣ!!!!
Αλλά μάλλον δε θα μας απαντήσεις διότι έχεις "βαρύ" φόρτο εργασίας. Μας έκανες, βλέπεις τη χάρη και καταδέχτηκες να γίνεις ΤΑΓΟΣ μας για 25.000 ψωροευρόπουλα το χρόνο, και άφησες 150.000 ευρώ που έβγαζες (κατά δήλωσή σου σε συνέντευξή σου) στο παρελθόν όταν δεν ασχολιόσουν με ΑΠΟΒΡΑΣΜΑΤΑ σαν εμάς.
Σ’ευχαριστούμε εκ  των προτέρων, όπως και όλους τους ομοίους σου της γενιάς του Πολυτεχνείου που εξαργυρώνεται τους δημοκρατικούς αγώνες σας με το ΑΙΜΑ ΜΑΣ.

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΒΡΟΜΙΣΕΙ Ο ΤΟΠΟΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Τ.Ο.ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 
10/11/2012