Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2015

Ελ. Συναδινός: Σας κοροϊδεύουν κατάμουτρα και ΕΣΕΙΣ ακόμα τους ψηφίζετε...

Το μεγαλύτερο διακύβευμα των εκλογών που πέρασαν, ήταν ποιος θα διαχειριστεί καλύτερα το μνημόνιο που έχει υπογραφεί.
Παρέλασε πλήθος κομματικών υποψηφίων από τα ραδιοτηλεοπτικά παράθυρα (ξέρετε αυτούς που αρνούνται φασιστικά να αντιπαρατεθούν με εκπροσώπους του Λαϊκού Συνδέσμου - Χρυσή Αυγή). Όλοι υποσχέθηκαν καλύτερη διαχείριση, αγώνα για άμβλυνση των νέων μέτρων και, μεταξύ άλλων, καταπολέμηση της ανεργίας. Δε μας είπαν τον τρόπο που θα το υλοποιήσουν, αλλά τέτοια ώρα τέτοια λόγια.

Πανηγυρίστε για τη δεύτερη φορά Αριστερά. Πανηγυρίστε για την είσοδο του κωμικού Λεβέντη στη Βουλή. Πανηγυρίστε για την επανεκλογή του κωλοτούμπα Καμένου. Και μετά περάστε από το ταμείο ανεργίας (όσοι δικαιούστε) για να λάβετε το χαρτζιλίκι (επίδομα) σας.
Σας κοροϊδεύουν κατάμουτρα και ΕΣΕΙΣ ακόμα τους ψηφίζετε...
Υπέβαλα ερώτηση προς την Επιτροπή, για τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα επανένταξης ανέργων, προγραμμάτων που αποσκοπούν στη στήριξη των εργαζομένων που απολύονται και μη μισθωτών των οποίων η δραστηριότητα έχει διακοπεί ως αποτέλεσμα μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών, λόγω της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης. Όμως ενώ τα χρήματα των προγραμμάτων είναι για τους ανέργους το μεγαλύτερο μέρος αυτών καταλήγουν στα Κέντρα Μάθησης.
Στην απάντησή του, ο αρμόδιος Επιτρόπος Thyssen αναφέρει ότι δεν διαθέτει τα απαραίτητα στοιχεία. Κακώς γιατί τα παρέθεσα, με παραπομπή μου σε ηλεκτρονικό δημοσίευμα. Αναφέρει ότι όταν τα αποκτήσει, οι υπηρεσίες της Επιτροπής απευθύνουν συστάσεις προς τις εθνικές αρχές και, εφόσον αυτό επιβάλλεται, ανακαλούν τα σχετικά ποσά. Κακώς γιατί του παρέθεσα και τα ποσά που κατασπαταλήθηκαν. Αναφέρει ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) στηρίζει τους απολυμένους εργαζόμενους ώστε να βρουν τον δρόμο τους στην αγορά εργασίας μέσω εξατομικευμένων υπηρεσιών, όπως είναι η επαγγελματική καθοδήγηση, η κατάρτιση και η παροχή συμβουλών.
Κύριε Επίτροπε, στην Ελλάδα οι άνεργοι δεν έχουν ανάγκη από συμβουλές και κατάρτιση, αλλά από ΔΟΥΛΕΙΑ.
Σας κοροϊδεύουν κατάμουτρα και ΕΣΕΙΣ ακόμα τους ψηφίζετε... Οι ευρωβουλευτές του Λαϊκού Συνδέσμου - Χρυσή Αυγή σε κάθε συζήτηση στην ολομέλεια, σε κάθε ψηφοφορία για τα προγράμματα επανένταξης, σε κάθε συμμετοχή τους στις επιτροπές Π/Υ, απασχόλησης και κοινωνικών υποθέσεων ζητούν το αυτονόητο. Χρηματοδότηση προγραμμάτων για άμεση στήριξη των ανέργων, ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και διακοπή των χρηματοδοτήσεων που κερδοσκοπούν σε βάρος των ανέργων. Κανείς άλλος Έλληνας ευρωβουλευτής των συστημικών κομμάτων δεν στηρίζει τέτοιες πολιτικές.
Συνεχίστε λοιπόν τα πανηγύρια κυρίες/οι ψηφοφόροι των ψευτών, κλεφτών και Μαυρογιαλούρων. Για ένα να είστε σίγουροι - οι πολιτικοί που εκλέξατε πανηγυρίζουν πιο πολύ από εσάς...
Η ερώτηση όπως υποβλήθηκε στην Επιτροπή:
Τα κονδύλια που αφορούν στην κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής (ΕΤΠ) στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, δυστυχώς αποτελούν ένα ακόμη μέγα σκάνδαλο διαφθοράς και κατασπατάλησης των χρημάτων των Ευρωπαίων φορολογούμενων. Συγκεκριμένα το ΕΤΠ συστάθηκε για τη στήριξη εργαζομένων που απολύονται και  μη μισθωτών των οποίων η δραστηριότητα έχει διακοπεί ως αποτέλεσμα μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών, λόγω της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης. Όμως ενώ τα χρήματα των προγραμμάτων είναι για τους ανέργους το μεγαλύτερο μέρος αυτών καταλήγουν στα Κέντρα Μάθησης.
Πρόσφατα διαπιστώθηκε στην Ελλάδα (1), από τα 112 εκατ. που είναι το συνολικό κόστος του προγράμματος το 75% καταλήγει στα κέντρα δια βίου μάθησης. Ειδικότερα, ο σχεδιασμός του προγράμματος προέβλεπε ως κόστος κατάρτισης και πρακτικής άσκησης που θα παρείχαν τα κέντρα το ποσό των 5.400 ευρώ για κάθε άνεργο, όταν σε άλλα αντίστοιχα προγράμματα με κατάρτιση, πρακτική άσκηση και εγγυημένη απασχόληση, ο μέσος όρος του κόστους του παρόχου δεν υπερέβαινε τα 1600 ευρώ ανά άνεργο.
Θα αναλάβει η Επιτροπή πρωτοβουλία για να βελτιώσει τους κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1046/2012 και γενικά τα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας;
Η απάντηση του επιτρόπου Thyssen:
Η Επιτροπή δεν διαθέτει δυστυχώς επαρκή στοιχεία που να διασκεδάσουν την ανησυχία που εκφράζει ο κ. βουλευτής σχετικά με το υποτιθέμενο υψηλό κόστος των κέντρων μάθησης. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) στηρίζει τους απολυμένους εργαζόμενους ώστε να βρουν τον δρόμο τους στην αγορά εργασίας μέσω εξατομικευμένων υπηρεσιών, όπως είναι η επαγγελματική καθοδήγηση, η κατάρτιση και η παροχή συμβουλών. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται συχνά από κέντρα μάθησης τα οποία μπορούν πράγματι να λαμβάνουν μέρος της χρηματοδοτικής στήριξης του ΕΤΠ, έτσι ώστε να παρέχουν υψηλής ποιότητας εξατομικευμένες υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες αυτές, σε τελική ανάλυση, συνδράμουν τους απολυμένους εργαζόμενους.
Σύμφωνα με τις αρχές της επιμερισμένης διαχείρισης που διέπουν το ΕΤΠ, τα κράτη μέλη φέρουν κατά πρώτο λόγο την ευθύνη για τη διαχείριση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς του ΕΤΠ και, μεταξύ άλλων, για την επιλογή των καταλληλότερων παρόχων υπηρεσιών. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 21 του κανονισμού ΕΤΠ , οι υπηρεσίες της Επιτροπής διεξάγουν τακτικούς επιτόπιους ελέγχους για να βεβαιωθούν ότι οι συνεισφορές δαπανώνται σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής και αποδοτικής δημοσιονομικής διαχείρισης. Εφόσον διαπιστωθούν συστημικές ανεπάρκειες και/ή παρατυπίες, οι υπηρεσίες μας απευθύνουν συστάσεις προς τις εθνικές αρχές και, εφόσον αυτό επιβάλλεται, ανακτούν τα σχετικά ποσά. Η Επιτροπή δεν προτίθεται επί του παρόντος να τροποποιήσει τον κανονισμό για το ΕΤΠ.