Τρίτη, 11 Αυγούστου 2015

Επιτέλους ας αναλάβει η δικαιοσύνη: Μηνυτήρια αναφορά

Του κοινοβουλευτικού κόμματος Λαϊκός Σύνδεσμος ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, νομίμως εκπροσωπουμένου από το Βουλευτή Αχαΐας Μιχαήλ Αρβανίτη, κάτοικο Πατρών, ( Γεωργίου Ρούφου 142 Α- τηλ. 6907717709- 2610/224473)

ΚΑΤΑ 
Κώστα Πελετίδη δήμαρχου Πάτρας, κατοίκου ομοίως (Δημαρχείο)

ΕΝΩΠΙΟΝ
Του κου ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ ΠΛΗΜ/ΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
Ενταύθα
Πάτραι 10-8-2015 
Συν. (2)

Α.  Ο άνω μηνυόμενος, σφετεριζόμενος την ιδιότητά του ως δημάρχου Πατρών – ωθούμενος από ταπεινά ελατήρια πολιτικής εμπάθειας – στην Πάτρα την 9-6-2016 με έγγραφό του και περί τα τέλη Ιουλίου 2015 με δηλώσεις του, επιχείρησε να καταστήσει ανενεργούς θεσμούς και αρχές του δημοκρατικού πολιτεύματος (άρθρα 134 παρ. 2 στοιχ. α και 134 Α στοιχ. η, εν συνδυασμώ με τα άρθρα 4 παρ. 1 και 2, 14 παρ. 1 και 1 παρ. 1,2,,3 του Συντάγματος).
Στον αυτό τόπο και χρονικό διάστημα, ο άνω μηνυόμενος:
         Β. α) Από πρόθεση διέδωσε εις βάρος του κόμματος μας ψευδή γεγονότα ως αληθή, έχοντας γνώση της αναληθείας των «γεγονότων» αυτών με αποκλειστικό σκοπό τη δυσφήμησή μας (άρθρο 363 Π.Κ.) και
     β) Από πρόθεση έβλαψε την Τιμή και την υπόληψή μας, χρησιμοποιώντας εγγράφως και προφορικώς υβριστικούς χαρακτηρισμούς σε βάρος μας (άρθρο 361 Π.Κ.)
Γ.  Με πρόθεση παρέβη τα καθήκοντα της υπηρεσίας του, με σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του και σε άλλους παράνομο πολιτικό όφελος βλάπτοντας πολιτικά  το Λαϊκό Σύνδεσμο ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ.
(Σημ. η έννοια του «υπαλλήλου», κατ’ επιτρεπτή και θεμιτή διασταλτική ερμηνεία του άρθρου 259 Π.Κ. – αγόμενοι εκ του ελάσσονος εις το μείζον – ευλόγως και νομίμως καλύπτει οποιονδήποτε δημόσιο λειτουργό μη έχοντα την τυπική ιδιότητα του υπάλληλου (άρθρο 13 στοιχ. α Π.Κ.) 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ
Α.  Την 13-6-2015 πληροφορήθηκα, ότι ο μηνυόμενος απέστειλε σε  δεκαπέντε (15) αποδέκτες, μεταξύ των οποίων, στην πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, σε έξι (6) αντιδημάρχους και στους προϊσταμένους όλων των Διευθύνσεων του Δήμου Πατρέων, την από 9-6-2015 υπ. αριθ. πρωτ. 2490/70160 εγκύκλιο (σχετ. 1) έχουσα επί λέξει ως εξής:
«Σας κάνουμε γνωστό ότι οι υπηρεσίες του Δήμου Πατρέων δεν επιθυμούμε, τη στήριξη με οποιοδήποτε τρόπο της πολιτικής δράσης της Χρυσής Αυγής, διότι είναι εγκληματική ναζιστική οργάνωση. Αυτό πρακτικά σημαίνει εκτός των άλλων ότι δεν διευκολύνουμε την κοινοβουλευτική της ομάδα, δίνοντας στοιχεία από τις υπηρεσίες μας, ούτε παραχωρούμε χώρους του Δήμου για δημόσιες εμφανίσεις.
          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ»
Αμέσως απέστειλα Δελτίο Τύπου προς τις τοπικές εφημερίδες, με το οποίο κατήγγειλα την παράνομη συμπεριφορά του μηνυομένου.
Στη συνέχεια κατέθεσα στη Βουλή επίκαιρη ερώτηση προς τον αρμόδιο υπουργό για την ενέργεια αυτή του μηνυομένου και ζήτησα να προβεί στη λήψη των νόμιμων κατ’ αυτού μέτρων.
Ο κ. υπουργός μου απάντησε ότι:  «Δεν συμφωνώ με την απόφαση του Πελετίδη (μηνυομένου)»
Ενημερωθείσα δε σχετικά η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, απέστειλε προς το μηνυόμενο το από 22-7-2015 υπ. αριθ. πρωτ. 76853/8102  έγγραφο (σχετ. 2) στο οποίο, μεταξύ άλλων, επισημαίνονται επί λέξει και τα ακόλουθα:
«Είναι ασφαλώς γνωστό σε σας, ότι με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν 3852/2015 ορίζεται ότι: « Ο δήμαρχος προασπίζει τα τοπικά συμφέροντα… διασφαλίζει την ενότητα της τοπικής κοινωνίας και ασκεί τα καθήκοντά του με γνώμονα τις αρχές της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας…»
«… με την υπ. αριθ. 1/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων, η οποία δεν είχε αποσταλεί για έλεγχο νομιμότητας ούτε είχε γίνει με άλλο τρόπο γνωστή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ώστε να εξετασθεί η νομιμότητά της και η οποία είχε ως μοναδικό θέμα ημερησίας διατάξεως τον καθορισμό τρόπου χρήσεως των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο στα πολιτικά κόμματα … για την προεκλογική προβολή τους… για τις Βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015, είχε διευκρινισθεί ότι η Δημοτική Αρχή θα διευκολύνει με κάθε τρόπο και με τα μέσα που διαθέτει την ελεύθερη διακίνηση του πολιτικού λόγου και την προβολή προεκλογικού υλικού των κομμάτων…
Γι’ αυτό το σκοπό συνεκάλεσε… στις 13-1-2015 τη διακομματική επιτροπή απ’ όλα τα κόμματα… πλην Χρυσής Αυγής… και εισηγήθηκε την ισότιμη προβολή των υπ’ όψιν κομμάτων…»
«Συνεπώς η ειρημένη υπ. αριθ. 1/2015 αναφερόταν στη διακριτική δυσμενή μεταχείριση του κόμματος της Χρυσής Αυγής έναντι των λοιπών κομμάτων, κατά παρέκκλιση της αρχής που έθεσε η ίδια για την ισότιμη προβολή όλων των κομμάτων, αναφορικά με τη διακίνηση του πολιτικού λόγου και την προβολή προεκλογικού υλικού, μόνο σε σχέση με την περίοδο των εκλογών της 25-1-2015 και όχι για οιαδήποτε άλλη περίσταση ούτε εξουσιοδοτούσε τον Δήμαρχο Πατρέων να μη χορηγεί στοιχεία στην κοινοβουλευτική ομάδα του εν λόγω κόμματος ή να μη διαθέτει χώρους του Δήμου για δημόσιες εμφανίσεις του κόμματος αυτού, οπότε το υπ. αριθ. πρωτ. 2490/70160/9.6.2015 έγγραφο δεν εξεδόθη προς εφαρμογή της.»
«Επί πλέον δεν έχει περιέλθει σε γνώση μας η έκδοση δικαστικής αποφάσεως, με την οποία να χαρακτηρίζεται ως εγκληματική οργάνωση ο κομματικός σχηματισμός «ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ»…»
«Εν ολίγοις το ως άνω υπ. αριθ. πρωτ. 2490/70160/9-6-2015 δεν ερείδεται επι καμιάς διατάξεως νόμου ή δικαστικής αποφάσεως ή αποφάσεως δημοτικού συμβουλίου…»
Σημείωση: Οι  υπογραμμίσεις είναι του συντάξαντος την παρούσα Μηνυτήριο Αναφορά.
Σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, προκύπτει ότι ο μηνυόμενος επραγμάτωσε τα υπό στοιχ. Α, Β και Γ της παρούσης αναφερόμενα εγκλήματα,  ΔΙΟΤΙ: 
α) Το δημοκρατικό πολίτευμα (κοινοβουλευτική δημοκρατία) στηρίζεται στη λαϊκή κυριαρχία, στο θεμελιώδη αυτό θεσμό που όταν παραβιάζεται, προσβάλλεται η κοινοβουλευτική δημοκρατία.
Η λαϊκή κυριαρχία λειτουργεί με την ελεύθερη έκφραση της βουλήσεως του εκλογικού σώματος, το οποίο με την ψήφο του αποφασίζει εκάστοτε ποιοι θα το εκπροσωπήσουν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ως αντιπρόσωποι του Έθνους.
Στην προκειμένη υπόθεση, μεγάλο μέρος του εκλογικού σώματος αποφάσισε σε τρείς(3)  εκλογικές αναμετρήσεις (6-5-2012, 17-6-2012 και 25-1-2015), να εκπροσωπηθεί από βουλευτές του Λαϊκού Συνδέσμου ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ.
Ο μηνυόμενος όμως αγνόησε και παρεβίασε τη λαϊκή βούληση με την από 9-6-2015 εγκύκλιό του προς τις υπηρεσίες του Δήμου Πατρέων, σύμφωνα με την οποία δίδει οδηγίες ώστε να μη χορηγούνται στοιχεία ούτε να παραχωρούνται χώροι του Δήμου για δημόσιες εμφανίσεις στους βουλευτές της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ.
β) ταυτόχρονα με την εν λόγω εγκύκλιο ο μηνυόμενος παρεβίασε τη θεμελιώδη αρχή του πολιτεύματος, που αφορά στη γενική ισχύ και προστασία των ατομικών δικαιωμάτων που προβλέπει το Σύνταγμα για όλους τους Έλληνες πολίτες.
Δηλαδή ο μηνυόμενος παρανόμως και αυθαιρέτως μας στερεί τα πολιτικά μας δικαιώματα!!!
     γ) Παράλληλα παραβιάζει τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1,2 και 3 του Συντάγματος, ωσάν το πολίτευμα της Ελλάδος να είναι Λαϊκή Δημοκρατία, θεμέλιο της οποίας είναι η δικτατορία του προλεταριάτου και όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το κόμμα.
Επίσης παραβιάζει τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος θεωρώντας, ότι οι βουλευτές της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ δεν είναι Έλληνες, ούτε ίσοι ενώπιον του νόμου ούτε έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.
Τέλος ο μηνυόμενος παραβιάζει τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 1 του Συντάγματος μη αναγνωρίζοντας στους βουλευτές της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ το δικαίωμα να εκφράζονται και να διαδίδουν προφορικά ή γραπτά τους στοχασμούς τους, τηρώντας τους νόμους του Κράτους, σύμφωνα με την επίδικη εγκύκλιο του περί μα παραχωρήσεως χώρων του Δήμου, για δημόσιες εμφανίσεις μας, όπως επιτρέπει στα άλλα  πολιτικά κόμματα, κοινοβουλευτικά ή μη.
α) Ο μηνυόμενος ως συνεπής κομμουνιστής με την επίδικη εγκύκλιό του εξέδωσε «απόφαση» τύπου πεζοδρομιακού λαοδικείου σύμφωνα με την οποία με πρόθεση και αγνοώντας το τεκμήριο της αθωότητας διαδίδει το ψευδές γεγονός ότι είμαστε εγκληματική οργάνωση, καταλογίζοντας μας συλλογική ευθύνη -  σύμφωνα με τα κομμουνιστικά πρότυπα – για έγκλημα (γεγονός) το οποίο ουδέποτε διεπράξαμε ως κόμμα, διότι έχομε τουλάχιστον στοιχειώδη λογική ώστε να απορρίπτομε και να αποφεύγουμε την πολιτική αυτοκτονία.
β) Έβλαψε την Τιμή και την υπόληψή μας χαρακτηρίζοντας μας ως «ναζιστική οργάνωση» δηλαδή γερμανική εθνικιστική οργάνωση, όταν γνωρίζει αυτός και οι περί αυτόν ψεύτες και διαστρεβλωτές, ότι  θεωρούμε τους γερμανούς εχθρούς του Ελληνικού Έθνους και ότι ιδεολογία μας είναι οι αρχές, οι αξίες, τα ιδεώδη και τα ιδανικά του Ελληνισμού, τον οποίον ο μηνυόμενος ως διεθνιστής απορρίπτει και οτιδήποτε έχει σχέση με τον Ελληνισμό , το Έθνος, τη Φυλή, το χαρακτηρίζει φασιστικό (ενώ ο ίδιος είναι δεδηλωμένος κόκκινος φασίστας) εθνικιστικό (με την κακή έννοια που αποδίδει στον όρο, λόγω άγνοιας ή ιδεολογίας) ρατσιστικό και ναζιστικό.
3. Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2015 ορίζεται – μεταξύ άλλων – ότι : « Ο δήμαρχος… διασφαλίζει την ενότητα της τοπικής κοινωνίας…»
Ο μηνυόμενος δήμαρχος Πάτρας – και όχι Πατρέων – απέδειξε με την εγκληματική συμπεριφορά του,  ότι, όχι μόνον δεν είναι δήμαρχος όλων των δημοτών, αλλ’ αντιθέτως είναι διασπαστής της ενότητας της τοπικής κοινωνίας, οξύνει τα πολιτικά πάθη, είναι επίορκος και τροφοδοτεί με πολιτικό όφελος το κόμμα του (Κ.Κ.Ε)και άλλα κόμματα της αρεσκείας του, βλάπτοντας με αυτή την απαράδεκτη συμπεριφορά του το κοινοβουλευτικό κόμμα του Λαϊκού Συνδέσμου ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ.
Βέβαια εκτός από την παράβαση καθήκοντος που διέπραξε ο τυφλωμένος από πολιτική εμπάθεια μηνυόμενος, απέδειξε ταυτόχρονα ότι είναι επικίνδυνα ανεύθυνος και προκλητικός, διότι: Εάν ο υπογράφων την παρούσα ή άλλος βουλευτής της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ μεταβεί σε μια δημοτική υπηρεσία και αιτηθεί την χορήγηση οιουδήποτε εγγράφου και προσκρούσει στην άρνηση του αρμοδίου αντιδημάρχου, προέδρου ή υπαλλήλου, θα δημιουργηθεί ζήτημα, θα ακολουθήσουν μηνύσεις, αυτόφωρα, και γενικά αναταραχή, πιθανόν κατ’ εξακολούθηση και πιθανόν να τιμωρηθούν υπάλληλοι – θύματα της πρωτοφανούς και παράνομης εγκυκλίου του μηνυομένου.
Επειδή η καθόλου συμπεριφορά του μηνυομένου είναι παράνομη, προβλέπεται δε και τιμωρείται από τον Ποινικό Νόμο, μηνύομε αυτόν ενώπιων Σας και αιτούμεθα την Ποινική αυτού Δίωξη και τιμωρία.
Επειδή , λόγω της ιδιαζούσης φύσεως της υπό κρίση υποθέσεως δέον όπως διατάξετε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση.
Δηλώ ότι παρίσταμαι ως πολιτικώς ενάγων για χρηματική ικανοποίηση 44 ευρώ, λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστην, συνεπεία της εγκληματικής συμπεριφοράς του μηνυομένου, επιφυλασσόμενος παντός άλλου νομίμου δικαιώματος μου.
Αντίκλητο στην Πάτρα και δεκτικόν παραλαβής οιουδήποτε εγγράφου σχετιζομένου με την υπό κρίση υπόθεση, ορίζω την δικηγόρο Πατρών Ελένη Μιχαήλ Αρβανίτη, (Φιλοποίμενος 56 – τηλ. 6970096190 και 2610/225535 e mail: arvanitel@yahoo.gr)

Μάρτυρες προτείνω τους:

Διονύσιο Παναγιωτόπουλο, κάτοικο Πατρών (Αποκεντρωμένη Διοίκηση)
Διονύσιο Αλικανιώτη, κάτοικο Πατρών (παραλία Βραχνείκων)
Βασίλειο Κόκκαλη, κάτοικο Πατρών (                                      και 
Αρτέμιο Ματθαιόπουλο, Βουλευτή (Βουλή των Ελλήνων)

Επίσης αιτούμαι τη χορήγηση δύο (2) επισήμων αντιγράφων της παρούσης.


Μετά Τιμής 
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ 
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ