Τρίτη, 26 Μαΐου 2015

Ερώτηση Γεώργιου Γερμενή: Αδικία εις βάρος των πτυχιούχων Φυσικοθεραπευτών

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, η παραποίηση της Κοινοτικής Οδηγίας 36/2005, σχετικά με την αναγνώριση πτυχίων από το εξωτερικό, έχει συμβάλει στην πρωτοφανή υποβάθμιση του επαγγέλματος των φυσικοθεραπευτών.
Πιο συγκεκριμένα, μέχρι τώρα, άδεια άσκησης επαγγέλματος μπορούσαν να αποκτήσουν μόνο οι πτυχιούχοι του ανάλογου τμήματος, του οποίου ο βαθμός πρόσβασης είναι ιδιαίτερα υψηλός. Αντιθέτως, πλέον απόφοιτοι ιδιωτικών κολλεγίων και όσοι έχουν σπουδάσει σε οποιαδήποτε σχολή της Ευρώπης, εξισώνονται πλήρως με τους πτυχιούχους φυσικοθεραπευτές, καθώς μπορούν να αποκτήσουν άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Πέρα φυσικά από την αδικία εις βάρος όσων κατέβαλαν μεγάλες προσπάθειες ώστε να εισαχθούν στην ανάλογη σχολή, πρόκειται και για υποβάθμιση του ίδιου του επαγγέλματος, το οποίο σχετίζεται με τη φυσική αποκατάσταση της υγείας του ανθρώπινου σώματος.
Σχετική ερώτηση κατετέθη στη Βουλή από τον Συναγωνιστή Γεώργιο Γερμενή, Βουλευτή Β’ Αθηνών.
ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΘΕΜΑ: «Παραποίηση κοινοτικής οδηγίας οδηγεί στην υποβάθμιση του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή»    
Σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών, λόγω παρερμηνείας της Κοινοτικής Οδηγίας 36/2005 αναφορικά με την αναγνώριση πτυχίων από το εξωτερικό, μπορούν πλέον και απόφοιτοι ιδιωτικών κολλεγίων να λαμβάνουν άδεια άσκησης επαγγέλματος, όντας πλήρως ισότιμοι με τους αποφοίτους Ανωτάτων Σχολών. Με αυτήν την ενέργεια οποιοσδήποτε έχει σπουδάσει σε σχολή της Ευρώπης μπορεί να αποκτήσει την άδεια άσκησης, ενώ αντιθέτως σε εγχώριο επίπεδο προκειμένου κάποιος να εισαχθεί στη Σχολή Φυσικοθεραπείας, απαιτείται πολύ υψηλός βαθμός πρόσβασης. Οι φυσικοθεραπευτές τονίζουν ότι με αυτήν την εξέλιξη υποβαθμίζεται η αξία της ειδικότητας του φυσικοθεραπευτή, και τίθεται σε κίνδυνο η υγεία των ασθενών.
Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:
Θα πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να αποφευχθεί η υποβάθμιση του επαγγέλματος των φυσικοθεραπευτών;
Αθήνα, 20/05/2015
Ο ερωτών Βουλευτής
Γεώργιος Γερμενής
Βουλευτής Β’ Αθηνών
ΛΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ