Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου 2014

Ελληνική Αυγή για την Δυτική Ελλάδα

Κατά τη συνεδρίαση της 28ης Δεκεμβρίου 2014 του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδος, ο επικεφαλής του συνδυασμού "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ" Χρήστος Ρήγας,  στη συζήτηση του πρώτου θέματος ημερησίας διάταξης ανέπτυξε την τοποθέτησή του. Συγκεκριμένα: Πριν από την ψηφοφορία του θέματος:" Έγκριση πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση νέων έργων στο Εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ για το έτος 2014" ο Χρήστος Ρήγας τοποθετήθηκε λέγοντας πως είμαστε σύμφωνοι στη δημιουργία νέων έργων. είτε αυτά είναι έργα οδοποιίας, είτε κατασκευαστικά. Πλην όμως θα πρέπει απαραίτητα να τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις.
1) Θα πρέπει να υπάρχει Μηχανισμός Ελέγχου κατά το στάδιο υλοποίησης του έργου.
2) Πρέπει να διασαφηνιστεί ο τρόπος με τον οποίο γίνεται ο απολογισμός από την Διεύθυνση Τεχνικών έργων.
3) Πρέπει να δοθεί σαφής εξήγηση για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η ανάθεση.
4) Σύμφωνα με ποιες εκτιμήσεις υπολογίσθηκαν τα προτεινόμενα κονδύλια.
5) Βασική προϋπόθεση να έχει προηγηθεί σύγκριση των προσφορών, ούτως ώστε να καταλήξουν στην πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά.

Η απάντηση εκ μέρους του αντιπεριφερειάρχη Γίώργου Αγγελόπουλου, χαρακτηρίζεται ως γενικόλογη και αόριστη. Προσπάθησε να πείσει λέγοντας πως η διαγωνιστική διαδικασία ανάθεσης, γίνεται βάσει της κείμενης νομοθεσίας, τα κονδύλια υπολογίζονται κατόπιν εκτιμήσεων των τεχνικών υπηρεσιών, και η υλοποίηση των έργων γίνεται κατόπιν ελέγχου.
Η " ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ" υπερψήφισε μεν το πρώτο θέμα, (κυρίως αναλογιζόμενη την αναγκαιότητα δημιουργίας Διοικητηρίου Δυτικής Ελλάδος) διατηρεί όμως σοβαρές επιφυλάξεις και θα είναι πάντα δυναμικά παρούσα ελέγχοντας αυστηρά κάθε πρόταση.
Στη συνέχεια ο επικεφαλής του συνδυασμού Χρήστος Ρήγας κατά τη συζήτηση του θέματος " Ολοκληρωμένη παρέμβαση στις πυρόπληκτες περιοχές της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας" αφενός υπέβαλε ερώτημα σχετικά με το αν υφίσταται το "Ταμείο Μολυβιάτη" και αν υπάρχουν σ' αυτό χρήματα. Απάντηση από την πλευρά του αρμόδιου αντιπεριφερειάρχη δεν δόθηκε.
Παίρνοντας τον λόγο ο Χρήστος Ρήγας κατηγόρησε σε έντονο ύφος την αναλγησία του κρατικού μηχανισμού που έπειτα από οκτώ ολόκληρα χρόνια, παραμονές προεκλογικής περιόδου, αναλώνεται σε ατέρμονες και άχρηστες συζητήσεις, ενώ άνθρωποι κάηκαν. Καταλήγοντας δήλωσε πως όταν αναλάβει την εξουσία η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ όλοι οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης.
Κατά την ψηφοφορία του θέματος η "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ" ψήφισε λευκό, δηλώνοντας έτσι την αντίθεση της στο σάπιο πολιτικό κατεστημένο του συμφέροντος και των βαρύγδουπων δηλώσεων.