Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2011

Απο τις φτωχότερες περιφέρειες της Ευρώπης η Δυτική Ελλάδα


Σύμφωνα με στοιχεία που παραθέτει η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία η Δυτική Ελλάδα είναι από τις φτωχότερες περιφέρειες της Ευρώπης. Πως όμως έφτασε σε αυτό το σημείο η περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας??

Ας ανατρέξουμε,εν συντομία,στο παρελθόν και συγκεκριμένα στις δεκαετίες 60' και 70' όταν εργοστάσια όπως η ΠΕΙΡΑΪΚΉ ΠΑΤΡΑΪΚΉ, η PIRELLI, η ΜΙΣΚΟ, ο ΚΡΗΤΙΚΌΣ και πολλά άλλα υπήρχαν στη πόλη της Πάτρας. (Να υπογραμμίσουμε πως το έτος ιδρύσεως των εργοστασίων αυτών είναι αρκετά χρόνια πριν από το πόλεμο του 1940). Ανθούσαν,λοιπόν,την εποχή εκείνη με αποτέλεσμα και την ανάπτυξη των γύρω περιοχών και όχι μόνο. Μάλιστα στη περίοδο της "κακής χούντας" 'όπως αναφέρουν μέχρι σήμερα οι "Δημοκρατικοί σωτήρες" της χώρας, η Εθνική οικονομία βραβεύτηκε δύο φορές για την σημαντική της ανάπτυξη που παρουσίαζε.

Και έρχεται,λοιπόν,η "σωτήρια" μετά-χουντική εποχή. Έρχονται ηγέτες δημοκρατικοί και προοδευτικοί για να χαράξουν ένα λαμπρό μέλλον(κατά την άποψή τους και την άποψη πολλών Ελλήνων)στην Ελλάδα. Το "λαμπρό" μέλλον πράγματι ήρθε στην Ελλάδα στις δεκαετίες 80' και 90'. Τα εργοστάσια αυτά κλείνουν το ένα μετά το άλλο. Με αποτέλεσμα η Πάτρα να μετατρέπεται σε μία πόλη με τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας.

Για να έρθουμε,λοιπόν, στο σήμερα όπου η Πάτρα και κατ' επέκταση η περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας,μετά από 37 χρόνια "Δημοκρατίας" και "προόδου" να έχει μετατραπεί σε περιφέρεια ανεργίας και οικονομικής καταστροφής. Αυτά είναι τα αποτελέσματα των πράξεων των "Δημοκρατικών" και "προοδευτικών" ηγετών. Ωστόσο, οι "Εθνοπατέρες" αφού κατέστρεψαν την "υγιή" βιομηχανία φρόντισαν να ανθήσουν μία άλλη βιομηχανία. Αυτή του καρναβαλιού!!! Γιατί είναι για τα καρναβάλια......

ΔΕΙ ΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΆ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΉΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ ΣΤΟ ΑΚΌΛΟΥΘΟ ΛΙΝΚ
http://www.thebest.gr/news/index/viewStory/56079