Τρίτη, 4 Μαρτίου 2014

Ελληνική Αυγή: Οι Θέσεις μας για τον νομό Ηλείας

Νομός Ηλείας , ένας κατά κόρων αγροτικός νομός αφού το 65% του πληθυσμού του ασχολείται με τη Γεωργία και την κτηνοτροφία. Οι υπόλοιπες  πλουτοπαραγωγικές πηγές όπως ο Τουρισμός, γνωρίζει την απόλυτη καταβαράθρωση, καθώς όλοι αυτοί οι πολιτικάντηδες όλων αυτών των ετών κατάφεραν να υποβαθμίσουν, ιστορικές περιοχές που θα μπορούσαν να επιδείξουν ιδιαίτερο ενδιαφέρων στον εσωτερικό και εξωτερικό τουρισμό, αναγκάζοντας τους επισκέπτες να μείνουν και να ξεναγηθούν περισσότερες μέρες στο νομό μας. (Αποτελεί Σοβαρό Πρόβλημα).
Όσο αφορά το θέμα των υποδομών ο νομός Ηλείας είναι ίσως από τους τελευταίους νομούς, όσων αφορά το οδικό δίκτυο, τις συγκοινωνίες, τα λιμάνια και τα αεροδρόμια.

Πιο κάτω θα αναλύσουμε τα περισσότερα προβλήματα και θα προτείνουμε λύσεις:

ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ  ΤΟΜΕΑΣ :


Μεγάλο πρόβλημα παρουσιάζεται στη διάθεση και στην εξαγωγή των τοπικών προϊόντων, εσπεριδοειδών , πατάτας , φράουλας , καρπουζιού, οπωροκηπευτικών για τα νότια διαμερίσματα του νομού (κάμπος), καθώς μιλάμε για εξευτελιστικές τιμές και εκμετάλλευση από ντόπιες συσκευαστικές μονάδες οι οποίες λειτουργούν σαν ανασταλτικός παράγοντας, με αποτέλεσμα την εκμετάλλευση των παραγωγικών μονάδων και την υποβάθμιση των προϊόντων.
Πρέπει να προστεθεί επίσης η πλήρης έλλειψη των αγροτικών αποζημιώσεων, με αποτέλεσμα ο αγρότης να μη μπορεί να αντεπεξέλθει στις καλλιεργητικές απαιτήσεις του επόμενου έτους.
Επιπλέον, ουδέποτε στο νομό Ηλείας δεν υπήρχε συμβουλευτική μονάδα γεωπόνων και συμβούλων καλλιέργειας η οποία να προσανατολίζει σωστά τους αγρότες ως προς την ορθή καλλιέργεια και τη σωστή φυτοπροστασία, με αποτέλεσμα να γίνεται αλόγιστη και μη σωστή χρήση λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων, πράγμα το οποίο έχει ως αποτέλεσμα  την περιβαλλοντική επιβάρυνση του εδάφους, του υδροφόρου ορίζοντα και την επιβάρυνση των παραγόμενων προϊόντων με χημικά υπολείμματα. Όλα αυτά υποβαθμίζουν την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και τη διάθεση τους.
Μεγάλο πρόβλημα επίσης, αποτελεί η μη ύπαρξη διαμετακομιστικού κέντρου διάθεσης και προώθησης  των αγροτικών προϊόντων του νομού για την Ελληνική και ξένη αγορά.
Στα βόρεια διαμερίσματα του νομού καλλιεργούνται οι μοναδικές σε ποιότητα ποικιλίες κάστανου και κερασιού. Η διάθεση τους είναι μηδενική γεγονός το οποίο επηρεάζει αρνητικά την κτηνοτροφία της περιοχής. Για παράδειγμα, ο αδιάθετος καρπός του κερασιού καταλήγει στο έδαφος με αποτέλεσμα να καταναλώνεται από τα αιγοπρόβατα. Ο πυρήνας του καρπού επηρεάζει την πέψη τους και επιφέρει αιφνίδιο θάνατο των ζώων συντελώντας  στη μείωση της ζωικής παραγωγής.


ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:

1)      Δημιουργία επιτροπής ελέγχου εμπορικών συναλλαγών μεταξύ συσκευαστικών μονάδων και παραγωγών. Η επιτροπή αυτή θα πρέπει να καθορίζει τις τιμές αγοράς των προϊόντων τόσο στην εγχώρια αγορά, όσο και στο εξωτερικό.
2)      Εξισωτική ταξινόμηση καλλιέργειας δηλαδή, θα πρέπει να χωριστεί ο νομός σε καλλιεργητικές ζώνες, ανάλογα με την δυνατότητα παραγωγής του εδάφους και της περιοχής. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η ποσοτική και ποιοτική παραγωγή καθώς και το είδος του καλλιεργήσιμου προϊόντος.
3)      Συμβουλευτικές μονάδες γεωπόνων – γεωτεχνικών ανά καλλιεργητική ζώνη, που θα αποσκοπεί στην ειδικευμένη, παροχή πληροφοριών, για την αποδοτική καλλιέργεια.
4)      Εξασφάλιση των αγροτικών αποζημιώσεων με άμεσους ελέγχους.
5)      Ίδρυση και οργάνωση διαμετακομιστικού κέντρου αγροτικών προϊόντων τόσο για την εγχώρια αγορά όσο και για το εξωτερικό. Στο νομό Ηλείας υπάρχει ένα ανενεργό αεροδρόμιο αυτό του Επιταλίου το οποίο μπορεί να χωριστεί στους παρακάτω τομείς. α) Τομέας συγκέντρωσης και μονάδα ελέγχου καταλληλότητας των αγροτικών προϊόντων  για την εγχώρια αγορά. β) Τομέας συγκέντρωσης προϊόντων προοριζομένων για εξαγωγή, αεροδιακομιδή. γ) Συσκευαστικός τομέας για όσους παραγωγούς δεν επιθυμούν να απευθυνθούν στις ιδιωτικές τοπικές συσκευαστικές μονάδες. δ)Τομέας αποστολής. ε) Τομέας οικονομικών συναλλαγών, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την πληρωμή των παραγωγών. στ) Τομέας λειτουργίας μέσων φόρτωσης και εκφόρτωσης προϊόντων.
6)      Βιομηχανική μονάδα επεξεργασίας φράουλας, κερασιού και κάστανου, μονάδες χυμοποίησης. Να σημειώσουμε ότι κατά τους θερινούς μήνες η Ελλάδα εισάγει παγοκολώνες χυμών από Αργεντινή με τεράστιο κόστος, παρουσιάζοντας το ως Ελληνικό προϊόν.
7)      Προτείνεται η δημιουργία φωτοβολταϊών πάρκων, τα οποία θα παρέχουν ηλεκτρική ενέργεια στους οργανισμούς ΓΟΕΒ – ΤΟΕΒ. Η παραπάνω ενέργεια αποσκοπεί στην συνεχή υδροδότηση των καλλιεργειών κατά τους θερινούς και χειμερινούς μήνες (αντιπαγετική προστασία), θα μειώσει το κόστος παραγωγής μια και τα χρηματικά πάγια των παραπάνω οργανισμών βρίσκονται σε υψηλές τιμές και τέλος με την πώληση του ρεύματος στη Δ.Ε.Η, θα ξεχρεώσει και τους δύο οργανισμούς (ΓΟΕΒ-ΤΟΕΒ).

Δύο από τα παγκοσμίως αναγνωρισμένα προϊόντα σε ποιότητα, είναι το ελαιόλαδο και ο οίνος. Το δε ελαιόλαδο, ξεχωρίζει για την χαμηλή περιεκτικότητα σε οξέα, άρα μιλάμε για το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο.                   Η εκμετάλλευση του συγκεκριμένου προϊόντος μια και μιλάμε για εκατομμύρια τόνους που παράγει ο νομός Ηλείας, δεν ευνοεί την οικονομία του νομού, διότι  εκμεταλλεύεται από εταιρείες Ιταλικών συμφερόντων. Οι συγκεκριμένες εταιρείες αγοράζουν το ελαιόλαδο σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές και στη συνέχεια το επαναπροωθούν  στην Ελληνική αγορά, αποκομίζοντας τεράστια κέρδη, αφού η τιμή εισαγωγής του υπερβαίνει κατά πολύ την τιμή της εγχώριας αγοράς.
Στις αγορές τις Ευρώπης έχει παρατηρηθεί ότι η πώληση του έξτρα παρθένου ελαιόλαδου κυμαίνεται στην τιμή των 25ευρώ ανά 250ml, όταν η τιμή αγοράς κιλού από τον παραγωγό είναι τα 2,50 ευρώ.
Ο λόγος για τον οποίον ο Ηλείος παραγωγός βγαίνει ζημιωμένος από την παραγωγή ελαιόλαδου είναι γιατί δεν υπάρχουν οργανωμένες μονάδες συσκευασίας ελαιόλαδου, και άμεσης προώθησης του προϊόντος από τον ίδιο το νομό.
Όσο αφορά τον οίνο πρέπει να σταματήσει να περιορίζεται η αμπελουργική  καλλιέργεια του, μέσω της ζήτησης καλλιεργητικών δικαιωμάτων που αποσκοπούν στον περιορισμό της καλλιέργειας λόγω επιπλέον κόστους.
Βέβαια η τήρηση του αμπελουργικού μητρώου είναι απαραίτητη για τον έλεγχο και την διατήρηση των ντόπιων ποικιλιών, άλλα δεν πρέπει να επιβαρύνει οικονομικά τους παραγωγούς. Άρα προτείνεται η ΔΩΡΕΑΝ χορήγηση του αμπελουργικού μητρώου στους παραγωγούς.
Τα δυο αυτά προϊόντα είχαν καταστεί ευρέως από την αρχαιότητα τα βασικά είδη εμπορίου των αρχαίων Ελλήνων. Προτείνεται λοιπόν η καθιέρωση ειδικής ταυτότητάς τους ως «Ολυμπιακά Προϊόντα» λόγω του ότι συνδέονται άμεσα με την κοιτίδα του παγκόσμιου πολιτισμού την Αρχαία Ολυμπία.

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ:

Η κτηνοτροφία χαρακτηρίζει τον οικονομικό παράγοντα της ορεινής Ηλείας, όπου εκτρέφονται χιλιάδες αιγοπρόβατα. Μεγάλο πρόβλημα αποτελεί η μη στήριξη των κτηνοτροφικών μονάδων με αποτέλεσμα τα αρίστης αλλά λιγοστά γαλακτοκομικά  προϊόντα που παράγονται καθώς και το κρέας να μην προωθούνται. Το δε γάλα αγοράζεται από ξένες και εγχώριες γαλακτοβιομηχανίες σε πολύ χαμηλή τιμή, το δε κρέας το ίδιο.
Οι ξένες γαλακτοβιομηχανίες αγοράζουν το γάλα, το μετατρέπουν σε σκόνη και το εξάγουν στις Ελληνικές βιομηχανίες γάλακτος σε τριπλάσιες τιμές. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η τιμή του γάλακτος και των προϊόντων του στην Ελληνική αγορά.
Η δημιουργία βιομηχανίας γάλακτος στην ορεινή Ηλεία αποτελεί άμεση ανάγκη καθότι θα αυξήσει την ζωική παραγωγή, θα ενισχύσει την οικονομία του νομού και θα εξασφαλίσει στην εγχώρια αγορά ποιοτικό γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα. Αξίζει να τονίσουμε ότι τα απόβλητα μιας τέτοιας μονάδας χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία αποδίδει στο μέγιστο βαθμό, με αποτέλεσμα την μείωση του κόστους της μονάδος και την ανταγωνιστική τιμή του προϊόντος.    
Όσον αφορά την παραγωγή κρέατος κρίνεται απαραίτητη η λειτουργία σφαγείων στην ορεινή Ηλεία για να μην αυξάνεται το κόστος αγοράς κρέατος στην Ελληνική αγορά. Επίσης προτείνεται η δημιουργία βυρσοδεψείου, ώστε η επεξεργασία των δερμάτων να περάσει και πάλι σε Ελληνικά χέρια καθώς την συγκεκριμένη στιγμή το 100% των δερμάτων το εκμεταλλεύεται η Αλβανία.
Ένα ακατέργαστο δέρμα ζώου αγοράζεται στην τιμή από 5 έως 10 ευρώ ανάλογα το βάρος από αλβανό δερματέμπορα και εξάγεται  στην Ελλάδα σε πενταπλάσια τιμή. Τέλος η λειτουργία μονάδας επεξεργασίας μαλλιού θα αποτελούσε ένα σημαντικό οικονομικό παράγοντα της περιοχής.
Όλα τα παραπάνω εξασφαλίζουν την οικονομική βιωσιμότητα του νομού διότι παρέχουν σημαντικό αριθμό Ελληνικών θέσεων εργασίας και εξασφαλίζουν την παραμονή των κατοίκων στο νομό.ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ:

Ο νομός Ηλείας βρίθει αρχαιολογικών χώρων των οποίων η πολιτισμική και ιστορική αξία, ανάγεται χιλιάδες χρόνια στο παρελθόν. Δυστυχώς όμως στις μέρες μας το επίπεδο επισκεψιμότητάς τους είναι περιορισμένο έως ανύπαρκτο λόγω μικροπολιτικών συμφερόντων. Η Αρχαία Ολυμπία και η Αρχαία Ηλιδα, αποτελούν τα  κεντρικά σημεία τουριστικής πρόσβασης στο νομό, καθώς είναι τα μόνα που έχουν αναδεχθεί ως αρχαιολογικά ιστορικά μνημεία.
Δεκάδες αρχαιολογικά μνημεία όπως η Αρχαία Αλιφείρα, το Ομηρικό Αίπυ, η Αρχαία Ακρώρεια, ο Ναός του Επικούρειου Απόλλωνα, η Αρχαία Φιγαλεία, το Αρχαίο Λέπρεο, το ιστορικό Δρυόδασος της Φολόης, η Ακρόπολη της Αρχαίας Σάμιας , η Αρχαία Σκυλούντα  καθώς και τα Ιαματικά λουτρά Καϊάφα και Κυλλήνης, αποτελούν ορισμένα παραδείγματα αρχαιολογικών επισκέψιμων χώρων οι οποίοι θα πρέπει να αναδειχθούν και να εξισωθούν με τους δύο παρόντες, δηλαδή Αρχαία Ολυμπία και Αρχαία Ήλιδα.
Αξίζει να σημειώσουμε και τα δεκάδες Βυζαντινά μνημεία που υπάρχουν στο νομό τα οποία ξεχωρίζουν τόσο για την ιστορική και θρησκευτική τους αξία, όσο και για την γραφική τους τοποθεσία.
Η δυτική πλευρά του νομού αποτελείται από 120 χιλιόμετρα ποικιλόμορφης ανεκμετάλλευτης ακτογραμμής. Η αξιοποίηση της θα αποτελέσει τόνωση για την οικονομία του τόπου και θα αναπτύξει περεταίρω τουριστικά το νομό.
 Στόχος είναι η αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος, με όρους αειφορίας, και η ανάδειξη του νομού ως ενιαίου τουριστικού προορισμού.  Επίσης, στόχος η αξιοποίηση υπαρχουσών υποδομών και η δημιουργία νέων επιχειρήσεων εξυπηρέτησης επισκεπτών. Η προσέλκυση των επισκεπτών αναμένεται να οδηγήσει στη δημιουργία πρότυπων υποδομών, όπως επισκέψιμα αγροκτήματα, καταφύγια και κατασκηνώσεις κλπ. Οι υποδομές αυτές θα υλοποιηθούν από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Οι επιπτώσεις αναμένονται θετικές σε όλα τα επίπεδα, στο βαθμό που θα τηρηθούν όλες οι προδιαγραφές ποιότητας και περιβαλλοντικής προστασίας.
Οι παραπάνω δράσεις θα συμβάλλουν στη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής, θα δώσουν όραμα οικονομικής ανάπτυξης, θα συγκρατήσουν παραγωγικό δυναμικό στην περιοχή, θα προσελκύσουν εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, θα κινητοποιήσουν ιδιωτικά κεφάλαια, θα αποδώσουν οικονομικά οφέλη στην τοπική αυτοδιοίκηση και γενικά θα συμβάλλουν στην ευημερία των κατοίκων του τόπου. Επίσης, θα ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς με την προσφορά ενός ποιοτικού και αναγνωρίσιμου εμποροτουριστικού  προϊόντος.


ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ:

Ένα από τα σημαντικά προβλήματα του νομού Ηλείας, αποτελεί η πλήρης έλλειψη έργων υποδομής  που αποσκοπούν στην στήριξη των οικονομικών και τουριστικών δραστηριοτήτων του νομού.
Ανύπαρκτο οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο , ανεκμετάλλευτοι αερολιμένες, αναξιοποίητα λιμάνια.

Όσο  αναφορά το οδικό δίκτυο, δεν νοείτε να ονομάζεται «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ» χωρίς να φτάνει και να περνάει από την Αρχαία Ολυμπία. Η «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ» θα πρέπει να συνδέει την Αθήνα με την Πάτρα, τον Πύργο με την Αρχαία Ολυμπία. Εν συνεχεία η Αρχαία Ολυμπία θα πρέπει να συνδέεται με την Ζαχάρω η οποία Ζαχάρω θα συνδέεται με την Καλαμάτα (ΟΔΟΣ ΜΟΡΕΑΣ).
Το δε αστικό συγκοινωνιακό δίκτυο υστερεί στην τακτική εξυπηρέτηση των πολιτών.
Δεν είναι δυνατόν στην σημερινή εποχή, να υπάρχουν περιοχές, των οποίων οι κάτοικοι να μην έχουν συγκοινωνιακή πρόσβαση, στην πρωτεύουσα του νομού.
Προχωρώντας στο σιδηροδρομικό δίκτυο, προτείνουμε να συνδέεται με τον προαστιακό σιδηρόδρομο, ο οποίος ξεκινάει από τον Εθνικό αερολιμένα Ελευθέριος Βενιζέλος και να καταλήγει στην κοιτίδα του πολιτισμού την Αρχαία Ολυμπία.

Εφόσον η Ηλεία είναι από τους λίγους νομούς ο οποίος διαθέτει  δύο αεροδρόμια αυτό της Ανδραβίδας και του Επιταλίου, προτείνεται το αεροδρόμιο της Ανδραβίδας, να χρησιμοποιηθεί ως μονάδα εξυπηρέτησης Εθνικών και Διεθνών επιβατηγών αερομεταφορών.

Ως αναφορά τα λιμάνια, Κατακόλου και Κυλλήνης, προτείνεται η επέκταση τους καθώς και η αναβάθμιση τους για την κάλυψη των τουριστικών και εμπορικών αναγκών. Ο δε λιμένας του Καϊάφα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κέντρο ανεφοδιασμού ιδιωτικών σκαφών.

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του νομού αποτελεί η διακομιδή των απορριμμάτων. Οι ήδη χωματερές εναπόθεσης  των απορριμμάτων που υπάρχουν, δεν τηρούν τις περιβαλλοντολογικές προδιαγραφές.

Μοναδική λύση στο πρόβλημα, είναι το μέτρο που εφαρμόζεται σε πολλές χώρες της Ευρώπης όπως η Σουηδία και η Γαλλία, η δημιουργία μονάδας αποτέφρωσης απορριμμάτων. Από την αποτέφρωση θα παράγεται θερμική ενέργεια η οποία θα μετατρέπεται σε ηλεκτρική και θα τροφοδοτεί τις ανάγκες του νομού, με μηδαμινή επιβάρυνση για το  περιβάλλον.